Регистрация / Вход

Регистрацията в системата е кратка и безплатна. Изисква се само ваша ел. поща (e-mail), както и да измислите парола, която да повторите. След регистрация Вие можете да създадете специализирана автобиография (CV)..

Моля, запомнете паролата си. Използвайте ел. поща (e-mail) за потребителско име. Можете винаги да влезете и да коригирате информацията си при необходимост.

Моля не забравяйте да прикачите снимка.

Когато попълните въпросника, моля не забравяйте да натиснете бутона „запис” или „запис и кандидатстване”, за да се запамети информацията при нас.